Combat Jutsu

Koostuu monen lajin nykyaikaisessa itsepuolustuksessa toimivista tekniikoista jotka on koottu usean pitkänlinjan kamppailu ja itsepuolustuslajien opettajien toimesta.

Tekniikkavalikoima on pienempi perinteisiin lajeihin verrattuna ja sen tavoitteena on saada harrastajalle nopeammin itsepuolustuksessa tarvittava taitotaso.

Combat Jutsuun on sisällytetty myös tilanne eli Scenario harjoittelu simuloimaan oikean itsepuolustustilanteen stressitilannetta, jolloin tekniikoita pystytään harjoittelemaan jossain määrin oikeaa tilannetta muistuttavalla harjoitustavalla.

Combat Jutsun maassakamppailu yksinkertaistettuna tähtää kahteen päämäärään eli alle jäädessä tekniikat ylöspääsyn mahdollistamiseksi ja päällä ollessa vastustajan hallitsemiseen hallintatekniikoilla.